Ledige stillingar

Vi utvidar og søkjer stadig fleire dyktige medarbeidarar! Dersom vi ikkje har utlyste stillingar akkurat no tek vi gjerne imot CV og open søknad frå dyktige folk: post@entec.no

Prosjektleiar

Selskapa Evotec AS, Brimer AS, og Servitech AS er samla i eit felles eigarskap under konsernet ENTEC Group AS. ENTEC er eit teknologiselskap med fokus på effektive og berekraftige løysingar for kundane våre. Ambisjonen vår er å bygge ein større aktør innanfor dei marknadene som selskapa i dag har kjerneaktiviteten sin. 
norsk merke slogan