Service Vann:
+47 xxx xx xxx
Service Maritimt:
+47 xxx xx xxx

Alle overflatar i bassenget som er i kontakt med drikkevatn, består av materialtypar som ikkje gir frå seg skadelege stoff. Drikkevatnet blir på denne måten svært godt tatt vare på. Vi tilbyr luker, stigar, ventilhus, trappetårn og luftesystem slik at du kan operere i trygge og torre omgivnader.

Integrert trappetårn/ventilhus til høgdebasseng

«Brimersafe». Brimer ventilhus med og utan trappetårn. Kan lett tilpassast ulike diametrar. Ventilhus kan monterast både integrert i bassengvegg og frittståande. Integrert løysing gjer at alle gjennomføringar, inspeksjonsluke på tak, leidersystem/vindeltrapp, lufting, veggluke etc. innelåst i ventilhus. Dette er tiltak for fysisk sikring av basseng.

Tilbehøyr høgdebasseng

  • Leidersystem
  • Luker på tak
  • Luke på vegg (HMS tiltak), kan òg ettermonterast
  • Lufting med pollenfilter
  • Reingjering av høgdebasseng
  • Serviceavtale