Engaged

Vi er tett på våre kunder for at de skal lykkes. I Entec tror vi at dedikerte medarbeidere som brenner for jobben sin skaper bedre resultater. Vi har stor takhøyde, der det skal være rom for at alle sier sin mening og blir respektert for å være seg selv. Vi har en tillitsvekkende  og jordnær tilnærming til kundene og kollegene våre, og tror at det å være direkte og ekte er et konkurransefortrinn.

Team Players

Når vi jobber sammen finner vi den beste løsningen for hver enkelt kunde. I Entec er vi overbevist om at de beste resultatene skapes når alle medarbeidere har felles mål, drar i samme retning og trives på jobb.

Innovative

In a world with never ending change in a rapid tempo, we help our customers find tomorrows solutions for todays problems.

Creating Value

It is profitable for the customer and the environment to chose the ENTEC solutions

When we create value for the customer it brings repercussions like:

  • Solid workplaces in our local comunity
  • Tax income to solve the comunity’s challenges
  • Rewards to the owners for believing in us