Maritime

Vi har lang erfaring med å hjelpe verfta med å bygge komplekse offshore fartøy, fiskebåtar, brønnbåtar og ferjer. Vår erfaring strekker seg heilt tilbake til tidleg på 1980 tallet og vi kan levere alle rørsystemer som du finn om bord i eit fartøy. Vi har erfaring og kompetanse både frå nybygg, ombyggingar og reparasjonar. Vi er ein kompetansepartnar for våre kundar der vi ofte saman med verfta og utstyrsleverandørane går saman inn i ombyggingsprosjekt. Rammeavtalar med verft og rederi for service og ettermarkedsoppdrag er også ein del av vår aktivitet innan maritimt.

norsk merke slogan