Brimer Servitech AS

Ny kontrakt til Brimer Servitech (eit ENTEC selskap)

Brimer Servitech har inngått ei stor kontrakt med VA Prosjekt Midt Norge på høgdebasseng til ei kommune i Midt-Norge. Høgdebassenget som også inneheld trappehus er av typen Ø22mtr og har ei totalhøgde på over 12 meter, og eit volum på over 3000m3.

brimer servitech høgdebasseng
Høgdebassenget skal leverast medio Juni 2021. Vi takker for endå eit oppdrag til VA Prosjekt Midt Norge!

For meir informasjon om våre løsninger, ta kontakt med:

_PES3777 57

Gunnar Ristesund

Salgssjef VA / Brimer

norsk merke slogan