Det er oljeserviceselskapet Halliburton AS som har chartret skipet frå Base Marine Norway AS og det er Larvik Shipping AS som har det tekniske managementet på skipet.

Leveransene omfattar rørsystemer og installasjonsarbeidet for eit 250m3 Fuel Gas Supply System som skal levere gass til allereie installerte dual-fuel hovedmotorer. Arbeidet skal utførast i perioden fra Q3-2021 til Q1-2022 gjennom 2 relativt korte verftsopphald. Arbeidet omfatter også fleire støttesystemer.

Brimer ServiTech AS har over lang tid og i tett samarbeid med Fiskerstrand Verft jobba for å sikre dette prosjektet med Høglund Gas Solutions AS. Prosjektet vil også gi ringvirkninger til fleire lokale bedrifter.

«Vi befester med dette vår posisjon og sterke kompetanse på komplekse rørinstallasjoner for LNG», seier Tore-Jakob Reite, dagleg leiar i Brimer ServiTech AS. Saman med Fiskerstrand Verft ser vi fram til å levere eit godt og bærekraftig prosjekt til kunde.

Bilde: Base Norway Marine AS