– Vi vokser, og i fremtiden vil det bli enda flere selskapet i konsernet. Derfor har vi sett behov for å tydeliggjøre konsernprofil i all kommunikasjon med omverden. Det omfatter både våre hjemmesider og selskapsnavnene, sier konsernsjef Håvard Haanes i ENTEC Group.

Konsernet har i dag tre datterselskap, som til nå har hatt selskapsnavn som ikke signaliserer tilknytningen til konsernet.

– Alle tre har sterke separate merkenavn, men vi vurderer at synliggjøringen av ENTEC-eierskapet ytterligere styrker selskapene. Samtidig signaliserer vi en tilhørighet og et slektskap for selskapene, sier Haanes.

Selskapet Brimer ServiTech, som blant annet leverer tanker og basseng til kommuner og til landbasert oppdrett, blir nå til ENTEC Brimer. Selskapet Evotec, som leverer vinsjer, kraner og kontrollsystemer til fartøy over hele verden, blir til ENTEC Evotec. Nylig kjøpte ENTEC selskapet Norpartners, med fabrikker i Baltikum. I den nye strukturen vil dette selskapet hete ENTEC Norpartners.

– Prinsippet er enkelt: «Fornavnet» i datterselskapene sine navn blir ENTEC, mens den sterkeste merkevaren innen markedssegmentet blir «etternavnet». Dette er et prinsipp vi også vil følge når vi i fremtiden vokser gjennom oppkjøp, sier Haanes. Ved at ENTEC blir en del av navnet for alle datterselskap, vil det også være lettere for kunder og omverden å se hva som binder selskapene sammen. ENTEC er satt sammen av EN som er første stavelse i det engelske ordet for miljø (Environment) og TEC fra ordet technology.

– Våre virksomheter bidrar i klima- og miljøsammenheng gjennom at de leverer effektive løsninger og bærekraftig teknologi. Samtidig er en fellesnevner for alle selskapene at leveransene har med vann å gjøre på et eller annet vis. I tiden som kommer vil vi jobbe enda mer med å styrke konsernprofilen ved å fortelle gode historier om hvordan våre selskaper både hjelper våre kunder og bidrar til samfunnet, sier Haanes.