Større anlegg som erstatning av fjellanlegg

Her har man bedre kontroll på ferdigrenset vann, med tanke på innlekking og
utlekking. Man kan dele det opp i flere celler (Basseng) , slik man kan utføre
vedlikehold og rengjøring uten at det går utover abonnentene. Vi tenker at dette vil
øke leveringssikkerheten.

Vi har frem til nå levert mange såkalte brillebasseng, hva med å utvide denne løsningen?

Lave driftskostnader

Med vår glassfiber innside, som er lys, 100% tett og veldig lett å holde ren, vil man på
slike større anlegg spare mye på sikt angående vedlikehold og rengjøringskostnader.
Her kombinerer vi glassfiber innside og betong på utside, da får man i pose og sekk.