– Vårt datterselskap Entec Brimer er allerede en ledende leverandør av komposittprodukter til vannrelaterte virksomheter. Kjøpet av
Norpartners øker vår produksjonskapasitet vesentlig, slik at vi kan konkurrere om enda større kontrakter i framtida, sier konsernsjef Håvard Haanes.

En viktig årsak til den økte etterspørselen av tanker, kar og høydebassenger i kompositt er at de er korrosjonsfrie, miljøvennlige,
bestandige og så å si vedlikeholdsfrie.

Øker kapasiteten

– Komposittprodukter er sterkt etterspurt innen landbasert oppdrett, nyskapende sjøbasert oppdrett, tanker til prosessindustri og fornyelse av kommunale høydebasseng. Vi har lenge sett etter muligheten til å øke vår produksjonskapasitet og gjennom oppkjøpet av Norpartners får vi til dette, sier Haanes.

Hovedeierne i Norpartners er Arne Lillebø og Ivar Gaustad. Partene er enige om ikke å opplyse om salgssummen, men bekrefter at vesentlige deler av oppgjøret skjer i form av aksjer i Entec Group.

– Vi tror det er et gunstig tidspunkt for å gå inn som eiere i Entec. Vi har lykkes med å bygge opp både anleggene og en god
forretningskultur i Latvia, og Entec styrker seg gjennom oppkjøpet, sier Gaustad.

Kvamsøya viktig

Til nå har all produksjon av komposittprodukter i Entec-regi skjedd på Entec Brimers fabrikk på Kvamsøya. Denne fabrikken vil fortsatt bestå som en viktig del av Entec-konsernet.

– Kvamsøya har vært, er og vil fortsatt være en viktig del av Entec, og det er ikke planer om å trappe ned eller flytte produksjon derfra,
understreker Haanes.

Videre vekst

I tillegg til å være ledende på komposittprodukter, er Entec-konsernet en stor leverandør av vinsj- og el-løsninger til ulike typer fartøyer gjennom datterselskapet Entec Evotec.

I 2021 økte selskapets omsetning med mer enn 40 prosent fra året før. Konsernets strategi er å vokse videre både gjennom økt omsetning i allerede eksisterende virksomheter og ved ytterligere oppkjøp.

– I tett dialog med våre kunder utvikler vi hele tiden nye og effektive løsninger. Det skaper lønnsomhet for kundene, bidrar til økt bærekraft og gir vekst for Entec, avslutter Haanes.