Som et eksempel kan vi nevne at ett av disse prosjektene er en kontrakt som vårt selskap Servitech på Sjøholt har inngått med Lysinga Vannverk som ligger i Rendalen i Østerdalen. Salgssjef Erik Lübbe kan fortelle at det i vår leveranse inngår et Brimer høydebasseng med diameter på 13.5 meter og høgde 6 meter. Bassenget leveres i glassfiberarmert polyester; et materiale som ofte blir foretrukket i denne bransjen på grunn av sine gode tetthetsegenskaper, fin og glatte overflate, og at det er enkelt å vedlikeholde.

I tillegg til høydebasseng så inngår leveranse av nytt vannbehandlingsanlegg med blant annet UV aggregater og trykksiler fra eget agentur, rørinstallasjoner og trykkøkningspumper. Anlegget skal kunne driftes ved strømbrudd og derfor inngår også diesel aggregat og UPS som en del av kontrollsystem leveransen. I tillegg inngår også egenutviklede trykkreduksjonskummer av PE (plast).

Prosjekteringsarbeidet er allerede i gang, og oppstart på byggeplass forventes mai 2021, og prosjektet skal ferdigstilles i Q3-2021.

Vi takker Styret i Lysinga Vannverk for kontrakten og besøket.

Det gleder oss at ServiTech med Brimer som underleverandør har vunnet frem denne anbudskonkurransen. Med dette har Entec Group befestet sin posisjon som komplett leverandør innen vannbehandling i Norge.

– Tore-Jakob Reite, leder av ENTEC Aqua-divisjon