Sikring av området rundt og adgangsmuligheter til samfunnskritisk infrastruktur er grunnleggende i vår tilnærming til effektive løsninger for rent og trygt vann.

 • Høydebassenger
 • Vannbehandlingsanlegg
 • Trykkøkningsstasjoner
 • Kummer

Gjennom ulike barrierer kan vi utføre predefinerte tiltak som f.eks. å stenge vannforsyningen eller utføre tiltak som begrenser eller forsinker tilgang til kritiske områder og komponenter for uvedkommende

Tiltak kan typisk være

 • Varsling til ansvarlige
 • Akustisk alarm, lys, røyk mm.
 • Lyd, bilde og video
 • Nedstengning av vannforsyning

Barrierer

 1. Overvåkning av luker og lufting
 2. Overvåkning av dører
 3. Overvåkning av gjerde og port