– Dette er et stort prosjekt for oss, og det vil kreve fullt fokus fra alle involverte både ifht teknisk kompleksitet og å levere på tid, noe vi har for vane å gjøre. Prosjekteringsarbeidet er allerede i gang, og installasjonen vil skje ilpt av Q2 hos valgte verft i Asia, før det blir prøveturer og overlevering av fartøy på sensommeren 2021. Kontraktsverdien ligger i underkant av 30millioner kroner.

– At vi har klart å hale i land denne kontrakten med de utfordringer som dagens pandemi fører med seg, er rett og slett en stor prestasjon. Systemet skal operere med hele 45Ton SWL i en aktiv hiv-kompenseringsmodus, og er tenkt brukt både med ROV(Remote Operated Vehicle) og Trencher(Subsea gravemaskin).

– Dette er et komplett system som også vil bestå av eget containerisert hydraulikk system, samt en container der operatøren sitter utrustet med vårt kontrollsystem for aktiv hiv-kompenserte operasjoner. Dette i tillegg til flere andre større leveranser gir fullt trykk på både teknisk avdeling og ikke minst i vår produksjon frem til over sommeren, avslutter Ringstad.