Avtalen fører til at Adria Winch sine produkt blir ein del av Evotec si portefølje, og vil mogleggjere nye prosjekt over heile verda.

Denne avtalen vil auke produktporteføljen for begge selskapas kundar, og mogleggjere nye prosjekt over heile verda. Evotec overtek alt sal samt andre aktivitetar for kundane i denne regionen, og i tillegg vil Adria Winch sine produkt inngå i Evotec si portefølje over heile verda.

For Evotec vil dette også bidra til å få tilgang til Adria Winch sine moderne produksjonsfasilitetar.

Andreas Røyset som har vore Adria Winch sin salsrepresentant i Norge, vil frå første september starte hos Evotec AS.

Ulsteinvik 31.08.2020