Diameter: 28m
Høyde: 5m
Brutto: 3078 m3

Dette er en milepæl for oss, og vi har flere kunder som er interessert og etterspør høydebasseng i denne størrelsesorden.

 

Levert via VA-Prosjekt Midt-Norge AS