Leveransen gjeld  2 stk. basseng med diameter 10,0 meter og høyde 4,0 meter – 314 m3 pr. basseng! Samt leveranse av trappehus/mellombygg, og fysisk sikring av høydebasseng.

Dette er ein type anlegg som har blitt godt likt ute blant kundane. Det har integrert mellombygg/ventilhus, der ein kan inspisere begge høydebassenga. Vindeltrappesystem som gjer det enklere i kvardagen for driftsansatte. Alle gjennomføringar er innvendig i mellombygg (lufting, inspeksjonsluke, veggluke osv.) Bak låst godkjent dør og klart for skallsikring.

Anlegget er no i disse dager under prøvedrift!

Oppdragsgiver: Xylem Water Solutions – Hamar
Byggherre: Gausdal kommune
Enterpriseform: Underleverandør
Vår rolle i prosjektet: Prosjektering, produksjon og montering av høydebasseng og trappetårn/mellombygg