Leveransen gjelder 2 stk. basseng:

Diameter: 15,0 m
Høyde: 6,0 m
Volum: 1060 m3 pr. basseng.
Tillegg: leveranse av trappehus/mellombygg, fysisk sikring av høydebasseng.
Oppdragsgiver: VA-Prosjekt Midt-Norge AS
Byggherre: Orkland kommune
Enterpriseform: Underleverandør
Vår rolle i prosjektet: Prosjektering, produksjon og montering av høydebasseng og trappetårn