Evotec leverer håndteringsløsninger basert på moderne teknologi. Vi utfordrer markedet gjennom å være en effektiv og lettbent aktør med nye og moderne løsninger. Vårt mål er å sikre lokal fagkompetanse og tilgjengelighet nært markedet. Evotec bidrar med moderne drivlinje, Evotec MultiSoft med PM motorer og omformere. I tillegg til utsøkte dynamiske egenskaper og markedets høyeste virkningsgrad, gir Evotec MultiSoft store besparelser på vekt og plassbehov. «Vårt mål er å gjøre kunden mer effektiv i sin operasjon.»

Rederiet har blant annet valgt den nyutviklede snurrevadvinsjen Evotec MultiSoft Flyshoot, med en rekke operasjonelle fordeler. Ved setting av snurrevadtau vil en oppnå en mykere og mer kontrollert setting under krevende forhold.

Det nye fartøyet skal leveres av Karstensens Skibsværtf A/S i Skagen og kontrakten er den andre til dette verftet på under ett år. Evotec sin leveranse omfatter samtlige vinsjer for tråling, snurrevad og fortøying. Utstyre er elektrisk og med svært effektiv drivlinje som sikrer miljøvennlig fiskeri gjennom redusert energiforbruk og regenerering.

Evotec sine løsninger kommer virkelig til sin rett i et fartøy av denne størrelsen. Det kan være utfordrende å elektrifisere mindre fiskefartøy med tanke på både pris, stabilitet og plass.

Det er reder Andreas Hansen og sønnen Erlend i rederiet Asbjørn Selsbane AS som har bestilt fartøyet Stødig. «Rederiet er selvfølgelig spent på dette, men både vi og verftet ser nytten av slike plassbesparende løsninger på slike fartøysstørrelser. Det er ikke noe nytt med el-vinsjer, men her synes det at det er tatt nye steg som har mange likheter med den nyeste teknologi som er på moderne elektriske biler.»

Håkon Woldsund, salgssjef Fiskeri, er glad for å bli vist denne tilliten, kontrakten er et resultat av en grundig prosess. Vi setter stor pris på rederiets detaljfokus og bidrag til å finne gode og miljøvennlige løsninger. Det er redere med denne innstillingen vi trenger for å få frem nye effektive løsninger.

Evotec leverer håndteringsløsninger innenfor markedsområdene fiskeri, forskning, akvakultur og seismikk.