Sotra-rederiet har i en årrekke satset på spissteknologi gjennom kontrahering av svært moderne fartøyer. Nå følger skipskonstruktør Salt Ship Design opp målet om effektiv, miljøvennlig drift ved å montere elektriske vinsjer fra Evotec på det 71 meter lange nybygget, som får navnet «Liafjord» når skipet leveres fra det tyrkiske Cemre-verftet om vel to år.

Under forutsetning av at en søknad om støtte fra Enova går igjennom, vil det dessuten for første gang også bli montert inntrekkbare foiler på en stor, pelagisk tråler.

– Gamle «Liafjord» ble solgt høsten 2019 og skulle raskt erstattes av et nybygg med samme navn. På grunn av usikkerheten rundt koronasituasjonen har prosjektet blitt utsatt, men nå er vi endelig i gang. Planen er nye «Liafjord» leveres våren 2023, sier Bjarne Risnes Haldorsen, administrerende direktør i Liegruppen.

Rederiet har lenge prioritert å ta i bruk miljøvennlig teknologi på sine fartøyer. Flere båter er for eksempel gassdrevne.

– Beslutningen om kjøp av Evotec MultiSoft el-vinsjer ble tatt etter anbefalinger av Salt Ship Design. Vi har et godt inntrykk av Evotecs løsninger. Lavere vekt og mindre plassbehov er viktig grunner, men i tillegg har systemet høy virkningsgrad, oppsummerer Bjarne Risnes Haldorsen.

Rasjonell, elektrisk drift

Ulsteinvikbedriften Evotec er en del av Entec-grupppen og har i flere år levert elektriske håndteringsløsninger til en rekke kunder innen fiskeri, havbruk, seismikk, offshore og forskning. Selskapet har bred bakgrunn, blant annet fra offshoresektoren, og benytter disse erfaringene i utviklingen av sine løsninger med frekvensstyrte permanentmagnetmotorer.

Det er ikke minst den lynraske teknologiutviklingen fra elbil-sektoren som har gjort at direkte elektrisk drift av vinsjanlegg har blitt attraktive alternativer til hydraulikksystemer.

Evotec er stolt over at Liegruppen leder an med valget av MultiSoft-vinsjene og arbeider nå med å utvide kundegrunnlaget ytterligere:

– Systemene er så langt i hovedsak kun tatt i bruk på større fartøyer, men vi har kommet langt i arbeidet med nedskalering og tilpasning av vinsjene for montering på mindre fartøyer, helt ned til 15 meter. Der kan slike kompakte og lette vinsjsystemer gi enda større uttelling, sier Håkon Woldsund, som er salgssjef, fiskeri hos Evotec.

Lettere og smidigere vinsjer

Ved å unngå «omveien» med tradisjonelle hydrauliske drivlinjer spares det mye vekt og plass. I tillegg reduseres støy og vibrasjoner, og motorkraften styres svært raskt og nøyaktig. Dette kan muliggjøre drift under dårligere værforhold, for eksempel i kombinasjon med foilene på nybygget «Liafjord».

Men i praksis har så store fartøyer små problemer med å håndtere selv røffe værforhold. Den viktigste gevinsten er at foilene vil gi roligere gange med mindre stamping og rulling, noe som igjen gir jevnere belastning på maskineriet, lavere drivstofforbruk, større sikkerhet og ikke minst bedre komfort og kvalitet for mannskapene.

«Liafjord» utstyres også med en 500 kWt batteripakke for peak-shaving (effekttopp-kontroll) og regenerering av energi fra vinsjene. Løsningen er i prinsippet ikke ulikt systemene man finner på enkelte hybridbiler.

Driftsenergien genereres i hovedsak av skipets dieselmotorer, men med batteribanken som buffer håndteres i tillegg ekstralaster for både vinsjene og maskineriet. Skulle det bli plutselig varierende belastning på halet vil batteriene gi rask respons, enten med å levere strøm eller lade seg opp.

For batteriene kan også «ta vare» på overskuddsenergi, for eksempel under trålsetting. Vinsjene lader da batteriene i stedet for å la energien gå til spille.

Lover godt for den maritime klyngen

Dette er ifølge administrerende direktør i Salt Ship Design, Egil Sandvik noen av momentene som gjorde at Evotecs el-vinsjer ble valgt for det nye fiskefartøyet:

– Elektriske vinsjer på fiskebåter er de siste årene blitt mer og mer vanlige. Som designfirma arbeider vi hundre prosent uavhengig og velger fritt blant underleverandørene, men det er spennende og viktig at det har kommet en ny, norsk leverandør på markedet med miljøvennlig teknologi og genuin interesse for fiskeribransjen.

Sandvik er opptatt av at spissteknologi utvikles i Norge og blir tatt i bruk av teknologiinteresserte norske redere:

– En framoverlent underleverandørindustri, et solid verftsmiljø og ikke minst teknologi- og miljøbevisste rederier er en forutsetning for at vi skal beholde den maritime klyngen som over generasjoner er opparbeidet på Vestlandet. Det er lett for oss som er skips- og teknologinerder å heie på ny teknologi, men uten at rederier som Liegruppen tar de første stegene er det vanskelig å komme videre. De endelige besparelsene vil det ta noen år før vi kjenner, men at Evotec er blitt valgt både på nye «Gitte Henning», Danmarks største fiskefartøy og av Liegruppen viser at selskapet har et produkt som har truffet markedet, sier administrerende direktør i Salt Ship Design, Egil Sandvik.

Salgssjef Håkon Woldsund er takknemlig for det nære samarbeidet som er oppnådd med Egil Sandvik og Salt Ship Design og han er trygg på at de langsiktige erfaringene med Evotec MultiSoft vil bli gode.

– Gjennom interesse og åpenhet har vi lykkes med å etablere tiltro til våre løsninger og fått vist at Evotec er en effektiv samarbeidspartner. Teknologien er dessuten utprøvd. Vinsjene har i flere år vært i drift innenfor fiskeriforskning og på den franske tråleren «Scombrus», og tilbakemeldingene er svært positive, understreker han.