Leveransen fra Evotec omfatter alle vinsjer for tråling og fortøyning. I leveransen inngår blant annet Evotec MultiSoft Trawl™ med PM motorer og omformere. I tillegg til utsøkte dynamiske egenskaper og markedets høyeste virkningsgrad, gir Evotec MultiSoft store besparelser på vekt og plassbehov. «Vårt mål er å gjøre kunden mer effektiv i sin operasjon.».

– Dette er enda et prosjekt utviklet i tett samarbeid med Salt Ship Design. Det er ekstra hyggelig at hovedtyngden av ringvirkningene ved en slik leveranse plasseres langs Norskekysten. Rederiet har jobbet i tett dialog med Evotec i lang tid, og vi er svært tilfredse med å bli valgt som leverandør til familien Duthie, hjemmehørende i Skottland. Vi er godt posisjonert i fiskerisegmentet og ser lyst på fremtiden sier Håkon Woldsund, salgssjef i Evotec.

– Evotec sin satsing på bærekraftig teknologi og effektive håndteringsløsninger for fiskeflåten har gitt gode resultater. Selskapet har på rekordtid etablert seg som en markedsleder i det globale markedet og har store ambisjoner fremover, sier Jogeir Romestrand, CEO i Evotec.