Høgdebassenget som også inneheld trappehus er av typen Ø22mtr og har ei totalhøgde på over 12 meter, og eit volum på over 3000m3. Høgdebassenget skal leverast medio Juni 2021. Vi takker for endå eit oppdrag til VA Prosjekt Midt Norge!