Senterpottene er den nederste seksjonen som støpes i platen til fiskekarene, og over dette monteres sentersøylene. I all hovedsak er senterløsningen i bruk for avløp og fisketransport. Sentersøylen skal i tillegg være bærende for takkonstruksjon samt gangbaner, og har en diameter på 2,4 meter og lengde på hele 12,5 meter.

Alt av design, beregninger, tegninger og FEM analyser er utført av våre dyktige ingeniører i Brimer Servitech AS, og produksjonen av søyler og potter er gjort på vårt anlegg på Kvamsøy, mens sammenstilling er gjort på vårt anlegg i Ulsteinvik. Hard jobbing av våre dyktige medarbeidere har igjen ført til oppnåelse av vår slogan «effektive løsninger».

Vi takker for oppdraget og gleder oss til resten av leveransen!