–Fusjonen understøtter vår(t) fokus satsing på å bygge et sterkt selskap innenfor vår Aqua-divisjon rettet mot det kommunaltekniske markedet, landbasert oppdrett, og fiskebearbeiding og industri, sier konsernsjef Håvard Haanes.

Enheten vil være rigget for videre vekst og organisert som én enhet under én ledelse. Dette vil gi en effektiv og tydelig organisasjon mot våre kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere, samtidig som vi får en rasjonell og enhetlig struktur internt hvor ressurser og verktøy effektivt kan samordnes.

–Merkenavnene Brimer og Servitech videreføres innenfor de respektive markeds- og produktenhetene som før, og blir også ivaretatt gjennom navnet på det fusjonerte selskapet Brimer Servitech AS, sier selskapets administrerende direktør Tore-Jakob Reite.

Det fusjonerte selskapet vil ha være lokalisert på tre lokasjoner; Kvamsøy, Sjøholt og Ulsteinvik og mer enn 100 personer vil ha sitt daglige virke i selskapet. Samlet sett omsetter selskapene for ca. 150Mnok i 2020.