Trålerne skal bygges hos Karstensens Skibsværft A/S og skal leveres i 2026. De nye fartøyene er 44.10m kombinert ferskfisk og frysetrålere som kan operere som par-trålere eller med dobbelt trål enkeltvis.

Utskifting av partrålerflåten på Færøyene har vært diskutert i flere år, og med disse kontraktene setter Faroe Origin standarden for fremtiden! Som har stort fokus på bærekraftig fiske med minimalt CO2-uslipp pr kg fanget.

Leveransen fra Evotec omfatter alle vinsjer for tråling og fortøyning. I leveransen inngår blant annet Evotec MultiSoft Trawl™ som bidrar med dynamiske ytelse. Prosjektene er utviklet i tett samarbeid med Karstensens Skibsværft A/S.

– Våre kompakte og robuste løsninger med lav vekt bidrar positivt på disse trålerne som er relativt små med mye utstyr. Det er ingen selvfølge at rederiet har prioritert å investere i elektriske vinsjer for å redusere klimaavtrykket gjennom driftsfasen. Etter en lang og grundig prosess med hard internasjonal konkurranse klarte vi å innfri på kundens forventninger. Vi har «Finnur Fridi» og «Høgaberg» under levering, og har på kort tid erobret en solid posisjon i det Færøyske markedet sier Håkon Woldsund, salgssjef i Evotec.

– Evotec sin satsing på bærekraftig teknologi og effektive håndteringsløsninger for fiskeflåten har gitt gode resultater. Selskapet har på rekordtid etablert seg som en markedsleder i det globale markedet og har store ambisjoner fremover, sier Jogeir Romestrand, CEO i Evotec.