Den omfattende kontrakten til Hydra-prosjektet består av elektriske vinsjer, bunnringssystem, automasjon, sertifisering og kontrollsystem. I tillegg skal Evotec levere nøter i samarbeid med utstyrsleverandøren Selstad. Utstyret skal leveres til Tyrkia i Mai 2023, oppstart og igangkjøring vil skje i Hadsel kommune, Sørvika.
– Akvakultur er ett av våre satsningsområder og vi har lykkes godt den siste tiden med flere nye kontrakter, sier salgssjef Geir Henning Kalvatn ved Evotec.

Skal hindre lus
Hydra er en delvis lukket og primært ubemannet produksjonstank for oppdrett av laks og ørret. Enheten har tett tak, og har tette vegger helt ned til 20 meter under havoverflaten for å hindre lakselus å komme inn til fisken. «Vinger» og «skovler» i tankveggen utnytter havstrømmene for å skape gjennomstrømming inne i tanken mens integrerte systemer sørger for fôring og håndtering av død fisk. Produksjonstanken får et volum på 86.700 kobuikkmeter og maksimalt tillat biomasse blir 3.120 tonn.

– Gjennom Hydra-prosjektet har vi og vår designer på flere områder utfordret leverandøren innen både havbruksnøringen og maritim/offshore sektor til å utarbeide forslag til tekniske løsninger for blant annet nøter og tilhørende systemer, sier prosjektleder Bjarne Johansen.

NSK Ship Design AS i Harstad har stått for designet av produksjonstanken og blant leverandørene er altså Evotec.
– Evotec sitt forslag til løsning er både effektivt og gir trygghet for våre krav til fiskevelferd, HMS og rømningssikkerhet til Hydra-prosjektet, sier Bjarne Johansen.

Samarbeid mellom havbruk- og offshoreklynger
Det er ifølge Johansen ikke første gang Nordlaks forener havbruk med ny kompetanse og friske ideer fra eksterne miljøer i sine utviklingsprosjekter:
– Det er givende for oss, og nok et eksempel på hvordan utviklingstillatelsene både legger til rette for utvikling av vår næring og samtidig skaper nye broer mellom de norske havbruks- og offshoreklyngene, understreker han.
NSK Ship Design i Harstad slutter seg til Bjarne Johansens synspunkter:
– Evotec har erfaring innen komplisert lasthåndtering og vi har tillit til at selskapet kan klare de strenge kravene til nøyaktighet og sikkerhet vi stiller i dette prosjektet, sier Vegard Solheim ved NSK Ship Design AS.
Kollegaen Håkon Ådnanes legger til at NSK Ship Design setter pris på de bidragene og den kompetansen Evotec representerer:
– Evotec har kapasitet, vilje og erfaring til å ta en signifikant del av ansvaret for denne kristiske delleverasen.

Hydra-systemet bygger på teknologi som opprinnelig ble utviklet av Hydra Salmon Company II AS og Hydra Pioneer AS. Disse selskapene kjøpte Nordlaks i 2020 og det forelå allerede da tilsagn om fire utviklingstillatelser for konseptet.