Leveransen av både kar og kjegler har allerede startet, og vil gå utover til sommeren 2024 for ENTEC Brimer. Hima Seafoods landbaserte RAS-anlegg på Svadde ved Rjukan skal etter planen produsere 9250 tonn ørret i ferskvann.

Miljø

Prosjektet har jobbet med særlig fokus på miljø, hvor både optimalisering av konstruksjoner og materialbruk, samt energibesparing ved bruk av overskuddsvarme fra nabobedrifter, har gitt og vil fortsette og gi betydelig besparelser på co2 avtrykket. I tillegg etablerer Hima et eget renseanlegg for utløpsvannet, som i tillegg til å rense alt vann ut av anlegget, også samler opp avfallet som igjen skal bli til gjødsel for organisk jordbruk.

Ørrettspesialist – Osland

Hima vil ta utgangspunkt i Osland-stammen, som Osland Stamfisk har forsket på og avlet fram siden 1960-tallet. Osland-stammen gir unik genetikk godt egnet for landbasert RAS-produksjon og er anerkjent som en av de etablerte ørretspesialistene.

Oxywell lavtrykkskjeglene som ENTEC Brimer leverer er svært driftsøkonomiske og dermed vil gi lavere CO2 avtrykk, og sørger for at fisken til en hver tid får nok oksygen.

Lauritz Skeide, Salgs- og Markedssjef i ENTEC Brimer takker Eyvi for tilliten i dette prosjektet og ser frem til samarbeidet fremover til ferdigstillelse og til å se anlegget satt i drift.