«Dette er et resultat av et glimrende samarbeid om utvikling av utstyr som skånsomt skal plukke haneskjell fra havbunnen i svært sårbare områder i Norskehavet. Vi har gjennom en lengre prosess endt opp med å velge den leverandøren som best oppfyller våre kvalitetskrav», sier Bjørn Roppen, leder av Subsea avdelingen hos Tau Tech.

«Vi skal revolusjonere innhøsting av haneskjell i den mest sårbare naturen vi har. Tradisjonelt har dette blitt gjort gjennom å skrape opp skjellene, noe som har ført til store ødeleggelser av havbunnen. Vår metode går ut på å suge skjellene gjennom et egenutviklet og patentert pumpesystem, noe som ikke vil sette andre avtrykk enn at vi kan høste inn skjellene i henhold til kvotene vi har mottatt. For å kunne gjøre dette må vi ha spesialdesignet utstyr både på båt og i sjø, som sikrer denne skånsomme innhøstingen. Derfor falt valget på Evotec fra Ulsteinvik», avslutter Roppen.

«Vi skal levere alt håndteringsutstyret. Det er en omfattende pakke fra oss, med en verdi på over 40 millioner kroner», sier Geir Henning Kalvatn, salgssjef hos Evotec AS.

Evotec skal levere en komplett pakke som også omfatter selve kabelen, samt terminering og testing av denne og det øvrige utstyre ombord

«Vi har solid erfaring fra andre lignende prosjekter og det er en avansert operasjon når fartøyet er ute og fisker på typisk ned mot 100 meter. Den nyutviklede metoden bygger på mange av prinsippene og teknologiene fra tradisjonell oljenæring, og det er en spennende konvertering og omstilling av teknologi til nye bærekraftige markeder. Vi bygger på kunnskap og kompetanse bygget opp over tid», avslutter Kalvatn.