Nye Granli VBA skal levere vatn til Kongsvinger og Grue kommune. Råvasskjelda er ein eksisterande brønnpark med 5 brønnar. Dagens anlegg leverer vatn til 8300 abonnentar, medan det nye anlegget er dimensjonert for langt fleire. Det nye prosessanlegget skal ha ein netto produksjonskapasitet på 900m3/time med drikkevatn.

Kontrakten blei signert i Q4-2019 og vi er allereie no godt i gang med prosjekteringsarbeidet på vannverket som skal overleverast i 2021.