Selskap: Vartdal Fiskeoppdrett
Stad: Vartdal
Satt i produksjon: 2016
Kva er levert: Oppdrettskar
Mål:  D28m, H6m

Vår leveranse

Vi har levert oppdrettskar med 28 meter i diameter og høyde 6 meter. Måten vi i Brimer kombinerer GAP (Glassfiber Armert Polyester) og betong, muliggjør bygging av store eningar. Kara er tilnærma vedlikehaldsfrie og overflaten er utan porar der mikroorganismar og bakteriar kan overleve.

«Vi bygger stort for å kunne drive uten for høy tetthet. Nå vurderer vi å investere i to nye 28-meterskar.»
Ottar Vartdal | Vartdal Fiskeoppdrett