ENTEC Brimer

ENTEC Brimer er et selskap i Aqua-divisjonen i ENTEC-konsernet der selskapene Brimer AS, ServiTech AS og Utbyggingsteknikk AS er slått sammen til ett. ENTEC Brimer er et teknologiselskap med hovedaktivitet knytt til tjenester, utstyr og entrepriser rettet mot det kommunaltekniske markedet, landbasert oppdrett, og fiskebearbeiding og industri. Vi utvikler og leverer effektive løsninger til markedene våre i tett samarbeid med kundene der bærekraft, lang levetid og livsløpsløsninger står sentralt.

Selskapet er en av Europas ledende produsenter av tanker, høydebasseng og oppdrettsskar i komposittmateriale. Vi håndterer hele prosessen fra design og styrkeberegning til produksjon av element, transport, montering, og ferdigstilling av komplette basseng og tanker ute hos kunden. Videre har selskapet betydelig aktivitet innen entrepriser til det kommunaltekniske markedet både til høydebasseng, vannbehandling og avløpsbehandling. Selskapet er lokalisert på tre lokasjoner; Kvamsøy, Sjøholt og Ulsteinvik og mer enn 100 personer har sitt daglige virke i selskapet.

 

ENTEC Evotec

ENTEC Evotec er et selskap som leverer automatiserte håndteringsløsninger til den internasjonale maritime industrien. Selskapet er lokalisert i Ulsteinvik i Norge; midt i verdens mest komplette maritime klynge. ENTEC Evotec setter sin ære i å levere effektive løsninger, og da er kombinasjonen av å forstå kundens behov for effektiv logistikk på dekk med et effektivt automasjonssystem helt avgjørende. Alt av enkeltutstyr som vinsjer, bommer, spoleapparat, kraner, etc er da styrt via våre  kontrollsystemer, og levert til den maritime industrien, worldwide.

ENTEC Evotec har en skalerbar forretningsmodell hvor salg, design, engineering, montering og testing foregår inhouse og hvor vårt omfattende leverandørnettverk sørger for produksjon av våre mekaniske og eletriske komponenter.

 

ENTEC Norpartners

ENTEC Norpartners er det siste tilskuddet i ENTEC-familien. ENTEC Norpartners produserer produkter i glassfiberarmert plast til kunder innenfor fiskeoppdrett, ulike nasjoners «kystverk», automotives, arbeidsbåter/mobbåter, undervanns beskyttelsesstrukturer, bokser og skap til ulike anvendelser, etc. Produksjonen foregår i Latvia i det heleide selskapet NorplastSIA. I tillegg hjelper vi kunder rundt om på kundenes anlegg med laminerings- og monteringsoppdrag for komposittmaterialer.