Om oss

Entec er kort for «environmental technology», og er eit teknologikonsern beståande av to driftsselskap; Evotec AS og Brimer ServiTech AS.

Effektive løysingar

Vi skapar verdiar gjennom å vere ein kompetansepartner for våre kundar der vi jobbar for å kunne tilby våre kundar effektive og berekraftige løysingar. Vi er godt i gang med å bygge ein større aktør innanfor dei marknadane som selskapa i dag har sin kjerneaktivitet.

Innanfor vår AQUA-divisjon ser vi betydelige moglegheiter for entrepriser til vann- og avløpsbehandling, samt produkt og system innanfor landbasert oppdrett, industri og fiskeri. Tilsvarande ser vi innanfor vår MARITIME divisjon i marknadane for automatiserte handteringsløysingar, service og rørinstallasjonar.

I tillegg til å levere produkter og systemer leverer vi også servicetenester slik at vi følger våre leveransar gjennom heile levetida.

 

Evotec ligg i Ulsteinvik i Norge, i verdas mest komplette maritime klynge, og er ein sterk leverandør av handteringssystem til den verdsomspennande flåten av skreddarsydde handteringssystem.

Frå byrjinga har det vore viktig for Evotec å ha kontroll over alle element i prosessen, frå konseptuell design, til prosjektering, konstruksjon, bestilling, oppstart og gjennom heile levetida til alle produkta våre.

BrimerServitech AS er eit selskap i Aqua divisjonen i Entec konsernet der selskapa Brimer AS, ServiTech AS og Utbyggingsteknikk AS er slått saman til eitt. 

BrimerServitech AS er eit teknologiselskap med hovudaktivitet knytt til tenester, utstyr og entreprisar retta mot det kommunaltekniske markedet, landbasert oppdrett, og fiskebearbeiding og industri. Vi utviklar og leverer effektive løysingar til marknadane våre i tett samarbeid med kundane der berekraft, lang levetid og livsløpsløysingar står sentralt.

norsk merke slogan