Entec Group

Entec Group ble etablert i 2018 gjennom at eierskapet i Brimer AS og ServiTech AS ble samlet i et felles eierselskap. Eierne ønsker å bygge en større aktør innenfor de markeder hvor selskapene i dag har sin kjernevirksomhet.

Entec Group ble etablert i 2018 gjennom at eierskapet i Brimer AS og ServiTech AS ble samlet i et felles eierselskap. Eierne ønsker å bygge en større aktør innenfor de markeder hvor selskapene i dag har sin kjernevirksomhet.Særlig ser man potensialet innen entrepriser for vann- og avløpsbehandling, produkter og systemer innen fiskeri & industri og landbasert oppdrett samt maritime rørinstallasjoner. Entec har ambisjoner om betydelig vekst, og at Entec Group vil være en god plattform for vekst til glede for både våre kunder, ansatte, og eiere. Entec består i dag av ca 100 medarbeidere, og omsatte i 2018 for ca. 140Mill. kroner. Våre driftsselskaper opplever god ordreinngang, og Entec rigger seg for videre vekst.