Organisering og driftsområder

ENTEC Norpartners er datterselskap i konsernet ENTEC Group, og er lokalisert i Fosnavåg.

ENTEC Norpartners AS står for administrasjon, utvikling og salg av produkter i glassfiber kompositter. Selskapet eier datterselskapet ENTEC Norplast i Latvia og driver her produksjon av produktene.

Selskapet er inndelt i følgende organisatoriske områder: Salg, prosjektering og prosjektledelse.
De ansatte i verdikjeden rapporterer til Administrerende direktør. Administrerende direktør rapporterer til Styreleder i ENTEC Norpartners. Styret består av styreleder og ett styremedlem.

Retningslinjer og rutiner

ENTEC Groups etiske retningslinjer gjelder for alle medarbeidere i konsernet, inkludert datterselskapene, og skal ligge til grunn for all yrkesutøvelse uavhengig av hvor man utøver sitt yrke i konsernet. ENTEC Norpartners sine ansatte skal vise respekt for samspillet mellom teknologi/fagutøvelse og menneskelige verdier, og bidra til åpenhet om konsekvenser av teknologiske/faglige løsninger for samfunnet, miljø og enkeltindivid. En føre-var tilnærming søkes brukt i alt arbeid.

Ansatte i ENTEC Norpartners skal etterstrebe ærlighet, åpenhet og en korrekt og god opptreden mot ansatte, kunder, leverandører, konkurrenter, forretnings-forbindelser og myndigheter. Bedriften og ansatte skal påse at man ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene, og er sitt samfunnsansvar bevisst.

Selskapet anerkjenner sitt ansvar for å fremme og overholde grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Aktsomhetsvurderinger

ENTEC Norpartners viser til redegjørelse av aktsomhetsvurderinger iht. Åpenhetsloven i datterselskapet ENTEC Brimer, da ENTEC Brimer har gjennomført aktsomhetsvurderinger på leverandører som også ENTEC Norpartners benytter.
Redegjørelsen er tilgjengelig på entec.no/om-oss/esg-i-entec/