Hos maritime virksomheter og på fartøy over heile verden kan du og se merkenavn fra ENTEC-familien; på vinsjer og håndteringssystem, på skjermer, kontrollpanel og på rørsystem.

På samme vis som at vann er en fellesnevner, er et annet kjennetegn på ENTEC at vi ikke er fornøyd før kunden også er det. Når vi får være tett på gjennom hele prosessen, fra planlegging til siste kobling er gjort, blir resultatet effektive løsninger og bærekraftig teknologi som kunden tjener på. Hver gang.

Virksomhetene våre er del av verdens mest komplette, maritime klynge. Med base på Sunnmøre har vi arven og kunnskapen fra generasjoner av sjøfarende folk i hode og ryggrad. Samtidig vet vi at ting endrer seg raskt, og at løsningene som er gode i dag må utvikles videre for at de skal fungere i morgen.

Vi oppmuntrer engasjerte medarbeidere til å tenke nytt og annerledes, og til å spille på lag både med hverandre og med kundene. Når vi lykkes med det, skaper vi ikke bare verdier for kundene, men også for mange små lokalsamfunn. Der er selskapene våre viktige og bidrar til å opprettholde bosetningen, gjennom solide arbeidsplasser og inntekter til fellesskapet.

ENTEC skal vokse, og vi planlegger for at nye virksomheter skal komme inn i ENTEC-familien. Også disse skal ha som kjennetegn at de leverer effektive løsninger og bærekraftig teknologi knyttet til vann. Og omverden skal merke at nye virksomheter deler våre egenskaper: Entusiastiske lagspillere som tenker nytt og skaper verdier for kundene og for omverdenen.