Til den fiskebearbeidende industrien leverer Brimer tanker i GAP for lagring av for eksempel

  • Ensilasje
  • Fiskeolje
  • Blodvann
  • Salt
  • Tining

I mange av disse anvendelsene er glatte og korrosjonsfrie innsider et viktig kriterie for våre kunder i valg av våre løsninger.

For andre industrielle applikasjoner leverer vi tanker til mange ulike anvendelser. Eksempelvis leverer vi mange brannvannsbasseng / tanker for sprinkleranlegg rundtom på ulike typer industriområder, vi leverer nedgravde vanntanker, og vi leverer tanker for lagring av ulike kjemikalier og aggressive væsker.

Mange av kundene innenfor vårt markedsområde for Fiskebearbeiding og Industri har også behov for pumpestasjoner og vi tilbyr da våre dobbeltveggede pumpestasjoner i GAP for installasjon i sjø.

Vi utruster gjerne våre tanker med luker, leidere, lufting, etc. samt at i samarbeid med våre kunder tar vi gjerne på oss å utruste tankene etter behov og vi inkluderer gjerne rørinstallasjon og elektro/automasjon i vår leveranse.