Det stiller krav til oss på nysalg, og det stiller krav til oss i forhold til å sørge for at våre produkter, systemer og leveranser skal tjene kunden i hele dets levetid på en effektiv og god måte. Derfor har våre driftsselskaper egne team på service & ettermarked som står til tjeneste for kunden 24/7 for å bistå med hjelp og deler når kunden trenger det, og vi reiser ut til kunden der kunden er med våre egne kompetente servicefolk.