Produkt og tjenester

Vann, enten det er ferskt eller salt, er en fellesnevner for alt det selskapene i ENTEC jobber med. Vi hjelper norske kommuner med å levere rent vann til alle som bor der, og vi finner gode løsninger til renseanleggene deres. Når fiskeoppdrettere bygger anlegg på land, kommer de ofte til oss for karene som fisken skal vokse og trives i og rørene de skal transporteres i.