Endring i teknologi -elektrisk og digitalt gjør at man ofte trenger enda bedre og raskere Kontroll og Automasjonssystem. Pålitelige, robuste og i seg selv enkle system med forståelig brukergrensesnitt! Vi i ENTEC Evotec har “markedets raskeste system”. Vi tilbyr «Next Generation Control and Automation Systems”.

Våre fokusområder er:

– Det raskaste og mest presise kontrollsystemet i markedet
– Kosteffektive løsninger (uten avgifter)
– Inn-hus kompetanse for design av løsninger, software, og programmering
– Fleksibilitet, modulbaserte system:
– Enkel integrering til eksisterande system
– Enkel justering og oppgraderingar av nye funksjoner
– Enkel tilpassing til tredjepartssystem
– Enkel konfigurering
– Raskere installasjon og mindre installasjonskostnad
– Modulbaserte system er enkle å konfigurere, og gjøres etter input fra operatører
– Remote Access -Fjernbetjent tilgang