Vi leverer i dimensjoner etter ønsket areal/volum. Løsninger i GRP er vedlikeholdsfrie og har lang levetid samtidig som de enkelt kan tilpasses eksisterende anlegg. Basistegninger fra oss kan enkelt tilpasses av konsulent-/prosessleverandør.