Typiske produkter er beskyttelsesstrukturer til Subsea, panser og hus til bilindustrien, lukkede merder til oppdrett, arbeidsbåter, kasse og bokser til ulike industriformål, fyrlykter og annet utstyr til ulike nasjoners Kystverk, sugeanker, gangbroer, etc. Alt etter kundens tegninger og behov.