Lagertanker

Industrien får stadig strengare krav til oppsamling og lagring av avfallsstoff, aggressive væsker mm. Nøkkelord for dei fleste er tettleik over tid, minimalt vedlikehald, tilpasning og god totaløkonomi. Vi har mange referansar i industrien. Løysingar finst både som frittståande og for nedgraving.

Skal du i gong med eit liknande prosjekt? Ta kontakt!

Helge Kvamme

Salgssjef Fisk & Industri / Brimer

helge.kvamme@entec.no

Eit Brimer-produkt

norsk merke slogan