I tillegg har våre tanker høy annenhåndsverdi, noe som styrker investeringens totaløkonomi. Brimer surfôrsiloer holder på fôrkvaliteten. Siloene kan plasseres frittstående, eller i forbindelse med nye og eldre driftsbygninger. Egner seg godt også til renovering av eldre betongsiloer.