Våre runde kar, i kombinasjon med glatte overflater, gir optimale forhold for karhydraulikk og fiskevelferd. Komposittkar har svært lang levetid og minimale drifts- og vedlikeholdskostnader. Dette er viktig for fremtidens bærekraftige fiskeoppdrett.

Vi skreddersyr våre løsninger til ulike prosjekter og leverer kar opp til 28m i diameter. Karene kan utrustes med luker, hoppekanter, gangbroer, stiger etter kundens behov og ønsker. I tillegg kan vi levere ulike produkter som senterpotter, sentersøyler, CO2 luftere, oksygeneringskjegler og dødfiskkasser etter kundens ønsker og design.