Prefabrikasjon

Eigen verkstad

Frå verkstaden vår leverer vi prefabrikerte rør- og stålkonstruksjonar, samt monterar og testar ut våre ulike produkt og løysingar. Vi produserar til eige bruk på prosjekt, men vi gjer også mykje prefabrikkeringsarbeid som underleverandør til kundar i ulike bransjar i Norge.

Vi har 1500m2 med verkstadareal og verkstaden er inndelt i område for produksjon av ulike materiale slik at vi unngår forureiningar. Vi har også eit eige monteringsområde for samanstilling av utstyr og god krankapasitet.

Sertifisering og godkjenning

ServiTech er ISO 9001:2015 sertifisert og for sveisearbeid også sertifisert iht. ISO-3834-2. Dette sikrar kundane våre leveranse av produkt av høg kvalitet og i henhold til kundekrav. Sveiserane våre er sertifiserte for sveising av ulike materiale, dimensjonar og sveisemetoder. Vi utfører sveisearbeid iht. godkjente sveiseprosedyrar og øvrige kundekrav.

Prefabrikkering

Til våre eigne prosjekter prefabrikkerar vi blant anna rør, klammerbukkar, fundament og modular. I den grad det er mogleg foretek vi testing og utsjekk av utstyr før dette leverast frå verkstaden. Dette kan vere røntgenkontroll av sveisar, trykkprøving av rør og utstyr, igangkjøring av modular og generelt FAT på utstyr.

Vi leverer også prefabrikerte løysingar til fleire av våre faste kundar.

Dette kan typisk vere;

  • Syrefaste tankar
  • Renner for fisketransport
  • Silkasser
  • Rør
  • Kjøleuniter
  • HPU’er

Ønsker du prefabrikkering av dine produkt? Ta kontakt!

Stein Skaaden

Produksjonsleder / ServiTech

stein.skaaden@entec.no

norsk merke slogan