Pumpestasjon

Dette er GAP-forskalinger med arméring som vi ferdigstiller på fabrikken vår og som blir frakta til kundar. Der kan pumpebrønnen setjast på planert underlag på sjøbotnen og enkelt bli fylt med betong. Vi sørger for at betongvolumet er tilstrekkeleg for å unngå oppdrift. Når betongen er herda kan brønnen tømmast for vatn, og pumpene blir installert. Då står det berre att tilkopling av sjø- og landsleidning, så er anlegget operativt.

Skal du i gong med eit liknande prosjekt? Ta kontakt!

Christoffer Jøsokbakke

Salgssjef Oppdrett / Brimer

christoffer.josokbakke@entec.no

Eit Brimer-produkt

norsk merke slogan