Vi sørger for at betongvolumet er tilstrekkelig for å unngå oppdrift. Når betongen er herdet kan brønnen tømmes for vann, og så kan pumpene installeres. Da gjenstår bare tilkobling av sjø- og landledning, så er anlegget operativt.