Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 og også til sveisestandarden ISO 3834-2, hvis kundene ønsker leveranser i henhold til denne. Vi har sertifiserte sveisere for de fleste aktuelle materialer; PE, syrefast, karbonstål, aluminium og CuNi. Vi disponerer adskilt sveiseverksted for hvite materialer (rustfritt og syrefast), og vi har sveisemanipulatorer og orbitalsveisemaskiner.

VA

Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 og også til sveisestandarden ISO 3834-2, hvis kundene ønsker leveranser i henhold til denne. Vi har sertifiserte sveisere for de fleste aktuelle materialer; PE, syrefast, karbonstål, aluminium og CuNi. Vi disponerer adskilt sveiseverksted for hvite materialer (rustfritt og syrefast), og vi har sveisemanipulatorer og orbitalsveisemaskiner.

Fiskeri og industri

Vår erfaring med rørsystem der levende fisk transporteres, er omfattende. Her stiller man store krav til overflater slik at fisken ikke tar skade på veien gjennom systemet. Også installasjon av fiskerør på brønnbåter og på landanlegg inngår i leveransene våre. De siste årene har vi også levert rørsystem mot prosessindustrien, hvor det også er store krav til overflatefinish.

Oppdrett

Innen oppdrett har vi levert og installert mange rørsystem i PE og syrefaste material. Denne type system er vanligst under oppgraderinger eller utskifting av utstyr, men vi kan også levere rørentrepriser i forbindelse med nye anlegg.