ENTEC Brimer har levert flere tusen tanker, basseng og kar siden 1974 samt slam- og vannrenseanlegg de siste 10 årene. Vi merker en stigende etterspørsel etter service og vedlikehold, og vi reiser land og strand rundt med vårt serviceteam og bistår våre kunder med servicetjenester.

Vi har lang erfaring og god kompetanse på utstyret vi leverer. Vi tilbyr også service av utstyr levert av andre, inkludert våre søsterbedrifter. På den måten kan du få dekket ditt service og vedlikeholdsbehov fra en og samme aktør med unik produkt og systemkompetanse.

Vi tilbyr avtaler tilpasset kundens behov. Det kan typisk være oppgradering og service av tanker og kar samt utstyr på vann- og avløpsbehandlingsanlegg, pumpestasjoner og ledningsnett.

Vi tilbyr også serviceavtaler for årlig kontroll både av UV-anlegg og komplette anlegg.

Kontakt oss for en serviceavtale så kan vi skreddersy etter ditt kundebehov for ettersyn, vedlikehold og rengjøring.