Vi leverer slamavskillere i GAP eller PE fra 50 – 500 PE (Personekvivalenter).