Tankar for sprinkleranlegg

Industrien får stadig strengare krav til branndekning. Anlegga har lang levetid, med tettleik over tid, og minimalt vedlikehald som gir ein god totaløkonomi. Løysingar finst både som frittståande og for nedgraving.

Skal du i gong med eit liknande prosjekt? Ta kontakt!

Helge Kvamme

Salgssjef Fisk & Industri / Brimer

helge.kvamme@entec.no

Eit Brimer-produkt

norsk merke slogan