Noen av prosjektene har også inkludert grunnarbeid, veier og bygninger, for å nevne noe av det vi kan ta ansvar for.

Unik produkt og systemkompetanse

ENTEC Brimer har egen prosjekteringsavdeling med lang erfaring innen fagområdet vann og avløp. Kombinert med bruk av moderne dataverktøy og 3D-tegneprogram gjør dette at kunden får det beste resultatet i sitt prosjekt.

Vår historie fra både skipsindustri og landbaserte prosjekt gjør oss til en totalentreprenør med unik produkt og systemkompetanse, der vi også kan levere totaltekniske entrepriser av prosessanlegg for både vann og avløp.

Kundene er både private og offentlige.

Sertifiseringer

ENTEC Brimer er ISO 9001:2015 og ISO 3834-2 sertifisert av KIWA.

Sentralgodkjenninger for ansvarsrett;

 • Prosjekterende sanitærinstallasjoner – Tiltaksklasse 1
 • Prosjekterende vannforsynings- og avløpsanlegg – Tiltaksklasse 3
 • Utførende vannforsynings- og avløpsanlegg – Tiltaksklasse 3
 • Utførende sanitærinstallasjoner – Tiltaksklasse 2

Sammen med våre dyktige underleverandører kan vi dekke alle ansvarsområder i totalentrepriseprosjekter.

ENTEC Brimer leverer små og større entrepriser på vannbehandlingsanlegg til både private og offentlige vannverk. Noen ganger gjør vi det etter kundens spesifikasjoner. Andre ganger prosjekterer vi løsninger basert på råvannskvaliteten.

Ulike rensemetoder

Dette gjør vi basert på ulike rensemetoder og utstyr. Lista under er ikke komplett, men viser noen av det vi kan levere.

 • Filter
 • Filterbunner
 • Trykksiler
 • UV
 • Selvspylende sandfilter
 • Lamellseparatorer
 • CO2-luftere
 • Ozon
 • Kjemi

Modulbaserte vannverk

ENTEC Brimer leverer også egenutviklede løsninger innen vannbehandling, som for eksempel modulbaserte vannverk, prefabrikert og testet på verkstedet vårt.

Dette gir minimal monteringstid, og er en svært kostnadseffektiv løsning. Modulløsningene er ofte aktuell for mindre vannverk, reservevannverk eller som beredskapsløsninger for krisesituasjoner.

Til nå har vi levert slike anlegg med kapasitet opp til 400 kubikkmeter/time. Denne type renseanlegg leveres i en standard ISO-container eller som et modulbygg i tre.

Vannmagasin / høydebasseng

I et distribusjonsnettverk inngår også vannmagasin eller høydebasseng, og noen ganger er også bassengene en del av selve behandlingsanlegget, og da inkluderer ydebasseng i GRP, eller vi kan levere nedgravde tankløsninger i både GRP og PE, i leveransen vår.

System for overvåking av vannkvalitet

Dette er et produkt som er under utvikling og som vi vil kunne tilby senere. Er det likevel av interesse nå, så ta kontakt for mer informasjon.