Vannrensing

Vi leverer filterbotnar som vert tilpassa både nye og eldre renseanlegg. Våre komplette runden og firkanta tankar, med integrerte filterbotnar og spylerenner, kan tilpassast fellingsprosessar: 1-medie-, 2-medie-, og 3-mediefiltrering. Dimensjonar etter ønskt areal/volum. Fordelen med løysingar i GRP er lang levetid, vedlikehaldsfridom og enkel tilpasning. Basistegninger frå oss kan enkelt tilpassast av konsulent-/prosessleverandør.

Skal du i gong med eit liknande prosjekt? Ta kontakt!

Gunnar Ristesund

Salgssjef VA / Brimer

gunnar.ristesund@entec.no

Eit Brimer-produkt

norsk merke slogan