Som alle produkter fra ENTEC Brimer er minimalt vedlikehold, tetthet over tid og god totaløkonomi stikkord. Vi leverer både frittstående løsninger og tanker for nedgraving.